CERTYFIKAT 1090

Firma Lamel Rozdzielnice Sp.z o.o. posiada Zakładową Kontrolę Produkcji. Konstrukcje wytwarzane przez naszą firmę wykonywane są zgodnie z Normą 10-90. Posiadają deklarację zgodności oraz znak CE uprawniający do wprowadzania produktów na rynek europejski. Certyfikat ZKP zastępuje świadectwo według din 18800-7 i wystawiany będzie dodatkowy certyfikat dla spawania (podobnie jak świadectwo według din 18800-7). ZKP obejmuje procesy specjalne projektowanie, spawanie, zabezpieczenie przed korozją i śruby.Istotne elementy ZKP to przede wszystkim odpowiedzialność i współdziałanie wszystkich pracowników, którzy prowadzą działalność kierowniczą, wykonawczą i nadzorującą, wpływającą na zgodność wprowadzanych do produkcji półwyrobów. W odniesieniu do uzgodnień należy kontrolować poprawne zastosowanie półwyrobów wykorzystanych do wytwarzania konstrukcji gdzie powinny być spełnione wymagania dotyczące identyfikowalności (w zależności od klasy wykonania). Wytwarzanie konstrukcji należy kontrolować na podstawie specyfikacji konstrukcji, która zawiera wszystkie wymagane dane dotyczące konstrukcji . Należy opracować pisemnie uzgodniony plan kontroli i badania dla sprawdzenia zgodności wytwarzanej konstrukcji ze specyfikacją dla tej konstrukcji. Wytwórca powinien przeprowadzić pierwszą kontrolę. Która obejmuje:

 • pierwsze obliczenie (itc) do oceny założeń dla projektowania konstrukcji

 • pierwszą kontrolę (itt) dla oceny założeń z punktu widzenia wykonawstwa w przypadku przyjęcia do produkcji nowej konstrukcji lub zastosowanie nowego półwyrobu (wyrobu nie z tej samej rodziny) oraz przyjęcia nowej lub zmodernizowanej metody produkcji, jeśli one mogłyby wpływać na oceniane własności przestawienia produkcji na wyższą klasę wykonania.

Wszystkie wyniki badania i nadzoru powinny być zapisane i ocenione.


DEKLARACJA ZGODNOŚCI


Przed wystawieniem deklaracji zgodności należy spełnić następujące warunki:


 • udokumentować zgodność dla elementów konstrukcyjnych

 • posiadać certyfikat dla ZKP (przy prowadzeniu prac spawalniczych łącznie z certyfikatem dla spawania)


Do następujących zadań jest dopuszczony wyłącznie wytwórca (lub jego pełnomocnik umiejscowiony w europejskim obszarze gospodarczym. Wystawienie deklaracji zgodności w języku kraju członkowskiego, w którym wyrób ma być wykorzystany na podstawie tej deklaracji można nanieść znak CE. Niniejszy symbol zgodności musi odpowiadać dyrektywie 93/68/EWG (z późniejszymi zmianami) i powinien być naniesiony na wyrób, na wywieszkę, na opakowanie lub być umieszczony w komercyjnych dokumentach towarzyszących wyrobowi.

Należy podać wszystkie dane, które wymagane są dla określenia własności decydujących o stateczności konstrukcji według przepisów projektowania obowiązujących w miejscu zastosowania konstrukcji, między innymi:


 • dane geometryczne

 • spawalność – jeśli wymagane

 • odporność na pękanie (tylko nośne konstrukcje stalowe)

 • zachowanie podczas pożaru

 • brak zawartości kadmu i jego związków

 • brak promieniowania radioaktywnego

 • trwałość

 • klasa wykonania (eXc)

 • odniesienie do specyfikacji konstrukcji.


Konstrukcję należy zaopatrzyć w wyraźne oznaczenie aby móc ją zidentyfikować oraz móc odnieść do specyfikacji konstrukcji jak również danych dotyczących wytwarzania. Deklarację należy przechowywać i dołączyć certyfikat dla ZKP

FORMULARZ
KONTAKTOWY
Masz pytania lub wątpliwości?
Skorzystaj z formularza kontaktowego.