ENERGETYKA

Złącza kablowe
Złącza kablowe przeznaczone do układów sieci kablowych niskiego napięcia. Przeznaczone do rozdziału energii w sieciach kablowych niskiego napięcia.
pobierz / 1.27MB / 2015-10-09
ZŁĄCZA LICZNIKOWE
Złącza licznikowe przeznaczone do opomiarowania odbiorców indywidualnych podłączonych do sieci kablowych niskiego napięcia.
pobierz / 1.11MB / 2015-10-09
ZŁĄCZA KABLOWE LICZNIKOWE POZIOME
Zintegrowane złącza kablowo pomiarowe w układzie poziomym.
pobierz / 3.89MB / 2015-10-09
ZŁĄCZA KABLOWO LICZNIKOWE PIONOWE
Zintegrowane złącza kablowo pomiarowe w układzie pionowym.
pobierz / 1.71MB / 2015-10-09
ROZDZIELNICE OŚWIETLENIOWE
Rozdzielnice oświetleniowe przeznaczone do zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym.
pobierz / 2.37MB / 2017-04-13
ROZDZIELNICE OŚWIETLENIOWE
Rozdzielnice oświetleniowe przeznaczone do zasilania i sterowania oświetleniem ulicznym.
pobierz / 1.53MB / 2015-10-09
ZŁĄCZA KABLOWE Z POMIARAMI PÓŁPOŚREDNIMI
Złącza kablowe z pomiarami półpośrednimi służą do zasilania odbiorcy z sieci do 1 kV, w którym pomiar energii elektrycznej realizowany jest przez licznik podłączony przez przekładniki prądowe zainstalowane w obwodzie objętym pomiarem.
pobierz / 1.95MB / 2015-10-09
STANDARDY ZŁĄCZ KABLOWYCH ENERGA
Złącza kablowo licznikowe zgodne ze specyfikacją techniczną grupy ENERGA.
pobierz / 1.19MB / 2015-10-09
ROZDZIELNICE STACYJNE SŁUPOWE
Rozdzielnice stacyjne słupowe NN służą do rozdziału energii elektrycznej urządzeń elektrycznych, głównie na słupowych stacjach transformatorowych wszelkich typów. Mają zastosowanie jako zewnętrzne urządzenie rozdzielcze niskiego napięcia stacji transformatorowej słupowej.
pobierz / 6.34MB / 2015-10-09
ROZDZIELNICE STACYJNE NA FUNDAMENCIE
Rozdzielnice stacyjne znajdują zastosowanie jako wolnostojące rozdzielnice z zasilaniem kablowym. Rozdzielnice są wyposażone w fundament ułatwiający montaż w gruncie.
pobierz / 1.8MB / 2015-10-09
ROZDZIELNICE STACYJNE WNĘTRZOWE
Rozdzielnice stacyjne stalowe są przeznaczone do wnętrzowych stacji energetycznych, lub do pomieszczeń ruchu i dystrybucji.
pobierz / 3.47MB / 2015-10-09
ROZDZIELNICE STACYJNE WNĘTRZOWE NA PANELU
Rozdzielnice NN do prefabrykowanych stacji transformatorowych.
pobierz / 2.11MB / 2015-10-09
ROZDZIELNICE LamLine 12-24kV ULOTKA
Modułowe rozdzielnice średniego napięcia w izolacji powietrznej z rozłącznikami SF6.
pobierz / 5.56MB / 2017-09-07
ROZDZIELNICE LamLine 12-24kV
Modułowe rozdzielnice średniego napięcia z izolacją gazową SF6.
pobierz / 5.18MB / 2017-09-07
ROZDZIELNICE SN W IZOLACJI POWIETRZNEJ
System rozdzielnic w izolacji powietrznej dla sieci o napięciu znamionowym do 20 kV.
pobierz / 4.07MB / 2015-10-09
OSPRZĘT DO ROZDZIELNIC RM6
Akcesoria do rozdzielnic RM6 produkcji firmy Schneider Electric.
pobierz / 3.46MB / 2017-04-13
ZŁĄCZA KABLOWE Z ROZDZIELNICĄ SafeRing
Złącze kablowe wyposażone w rozdzielnicę SN o izolacji stało-powietrznej SF6.
pobierz / 4.12MB / 2015-10-09
ZŁĄCZA KABLOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 12-24kV
Złącza kablowe średniego napięcia to rozgałęźniki w sieciach średniego napięcia pracujące w układzie pierścieniowym i promieniowym.
pobierz / 295.06kB / 2015-10-09
ZŁĄCZA KABLOWE Z ROZDZIELNICĄ XIRIA
Złącze kablowe wyposażone w rozdzielnicę SN o izolacji stało-powietrznej.
pobierz / 4.32MB / 2015-10-09
STACJA KONTENEROWA 15/0,4kV 630kVA
Kontenerowe stacje transformatorowe przystosowane są do
współpracy z siecią kablową lub kablowo-napowietrzną średniego napięcia o układzie pierścieniowym
lub promieniowym oraz siecią kablową niskiego napięcia.
pobierz / 1.3MB / 2015-10-09
SŁUPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE ZASILANE Z LINII KABLOWYCH
Stacje transformatorowe 15(20)/0,4kV zasilane z linii kablowych.
pobierz / 1.96MB / 2015-10-09
SŁUPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE ZASILANE Z LINI NAPOWIETRZNYCH IZOLOWANYCH
Słupowe stacje transformatorowe 15(20)/0,4kV zasilane z izolowanych linii napowietrznych.
pobierz / 2.3MB / 2015-10-09
SŁUPOWE STACJE TRANSFORMATOROWE ZASILANE Z LINI NAPOWIETRZNYCH NIEIZOLOWANYCH
Słupowe stacje transformatorowe 15(20)/0,4kV; zasilane z linii napowietrznych nieizolowanych.
pobierz / 4.63MB / 2015-10-09
STANOWISKA SŁUPOWE, PRZEWODY NIEPEŁNOIZOLOWANE
Stanowiska słupowe dla linii 15(20)kV z przewodami niepełnoizolowanymi.
pobierz / 2.97MB / 2015-10-09
STANOWISKO SŁUPOWE, KABLE UNIWERSALNE
Stanowiska słupowe 15(20)kV z kablami uniwersalnymi AXCES/EXCEL.
pobierz / 629.85kB / 2015-10-09
STANOWISKA SŁUPOWE NA ŻERDZIACH DREWNIANYCH
Stanowiska słupowe 15(20)kV w układzie płaskim na żerdziach drewnianych z przewodami izolowanymi.
pobierz / 858.5kB / 2015-10-09
STANOWISKA SŁUPOWE LINIE NIEIZOLOWANE UKŁAD PŁASKI
Stanowiska słupowe 15(20)kV z przewodami nieizolowanymi (gołymi) w układzie płaskim.
pobierz / 2.25MB / 2015-10-09
STANOWISKA SŁUPOWE STEROWANE ZDALNIE
Stanowiska słupowe 15(20)kV z rozłącznikami sterowanymi zdalnie.
pobierz / 1.72MB / 2015-10-09
STANOWISKA SŁUPOWE LINIE NIEIZOLOWANE UKŁAD TRÓJKĄTNY
Stanowiska słupowe 15(20)kV z przewodami nieizolowanymi (gołymi) w układzie trójkątnym.
pobierz / 2.43MB / 2015-10-09
STANOWISKA SŁUPOWE LINIE NISKIEGO NAPIĘCIA
Stanowiska słupowe niskiego napięcia.
pobierz / 505.93kB / 2015-10-09
KATALOG ELEMENTÓW ZWIĄZANYCH
Katalog pomocniczy przy doborze elementów do stanowisk
i stacji słupowych.
pobierz / 4.98MB / 2015-10-09
AKCESORIA MONTAŻOWE
Elementy pomocnicze do stacji i stanowisk słupowych.
pobierz / 1.24MB / 2015-10-09
FORMULARZ
KONTAKTOWY
Masz pytania lub wątpliwości?
Skorzystaj z formularza kontaktowego.