Targi ENERGETAB 2015

Jak co roku firma LAMEL Rozdzielnice Sp. z o.o. uczestniczyła w targach z branży energetycznej. Tegoroczne wydarzenie miało miejsce w Bielsko-Białej. Nasza ekspozycja targowa cieszyła się dużą oglądalnością, jednak kluczowym wydarzeniem było zaprezentowanie złącza kablowego typu ZK-SN-18. Po dokonaniu prób łukoochronności i pozytywnym wynikiem badań przeprowadzonym w Instytucie Energetyki w Warszawie, firma LAMEL przy współudziale specjalistów z firmy EATON ELECTRIC opracowała  niniejszy projekt złącza kablowego, wyposażonego w rozdzielnice XIRIA z dedykowanym systemem absorbcji energii łuku elektrycznego.  Poza standardowym sterowaniem urządzenia, użytkownik będzie miał również możliwość opcji telesterowania. Zdalne podłączenie umożliwi zarówno sterowanie jak i monitorowanie pracy rozdzielnicy.

Złącze kablowe typu ZK-Sn, które było przedmiotem badań, dostępne jest w wykonaniu 3-,4- i 5-polowym. Złącze posiada obudowę betonową, z wyodrębnioną w dolnej  części piwnicą kablową. Konstrukcja dachu wykonana jest również z płyty betonowej, mocowanej do obudowy za pomocą śrub. Dach stanowi element zamknięty pomiędzy ścianami obudowy a dachem nie ma prześwitu. Podstawa montażowa wykonana została w sposób gwarantujący szczelne oddzielenie piwnicy kablowej od części głównej. Jest to konieczne dla zachowania odpowiedniego ukierunkowania wydmuchu łukowego. Powierzchnia drzwi wykonana jest z aluminiowych profili, które dzięki odpowiedniemu ułożeniu wydłużają drogę łuku elektrycznego i ograniczają ryzyko jego przedostania się na zewnątrz.

                                                                                                                                    
Tym samym firma LAMEL Rozdzielnice Sp. z o.o. może poszczycić się otrzymanym wyróżnieniem za złącze kablowe SN 1813 KKK-TS.
FORMULARZ
KONTAKTOWY
Masz pytania lub wątpliwości?
Skorzystaj z formularza kontaktowego.